💎Tokenomics

Giới thiệu về hệ sinh thái của NFT5 và hệ thống kinh tế xoay quanh FIVE Token

FIVE là token của hệ sinh thái NFT5:

FIVE sẽ giúp toàn bộ nhà đầu tư, đội ngũ nhân sự của NFT5 cùng nhau định hướng và phát triển hệ sinh thái NFT5. FIVE token chính là "cổ phiếu" của NFT5 Với tổng cung 100.000.000 token, FIVE sẽ có vai trò:

 • Trả thưởng cho người nắm giữ NFT từ dự án.

 • Tham gia quản trị hệ sinh thái NFT5 thông qua mô hình quản trị phi tập trung.

 • Nhận lợi nhuận cùng NFT5 như một "cổ đông" thực thụ khi nắm giữ FIVE token.

Thông tin FIVE token:

 • Tên token: Five Token

 • Symbol: FIVE

 • Blockchain: BNB Chain

 • Chuẩn token: BEP-20

 • Contract: 0x6F61810E3f4D128B2033B00E72E130EC60479b80

 • Loại token: Governance

 • Tổng cung: 100,000,000.

 • Cung tối đa: 100,000,000.

Last updated