Phần 5: Hướng dẫn mua - bán NFT trên Launchpad Marketplace

Lưu ý: Hiện tại chức năng Launchpad của Remitano trên IOS app đang bảo trì, quý khách sử dụng thiết bị IOS vui lòng truy cập Launchpad bằng trình duyệt Safari, Chrome,... tại link sau:

https://remitano.com/nft/vn/nft5-projects

Nội dung bài hướng dẫn này sẽ gồm 3 phần:

  1. Hướng dẫn mua NFT giá thị trường và đặt giá mua mong muốn.

  2. Hướng dẫn đặt lệnh bán NFT.

  3. Hướng dẫn huỷ lệnh mua - bán NFT đã đặt.

1. Hướng dẫn mua NFT giá thị trường và đặt giá mua mong muốn:

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Remitano -> Khám Phá -> Launchpad -> vào trang dự án đã kết thúc Public Sale mà bạn đã đầu tư, lúc này giao diện sẽ hiển thị thành "Trao đổi NFT".

Lưu ý: Lúc này, trên giao diện mua bán sẽ hiện thị giá bán là 100 USDT. Đây chính là giá bán ưu đãi nhất (thấp nhất) của thang giá đang được niêm yết hiện tại.

Bước 2: Mua NFT theo giá thị trường

Bước 3: Mua theo giá mong muốn

Sau khi đặt lệnh mua NFT thành công, quay trở lại trang dự án và kiểm tra thông tin lệnh mua của bạn. Sẽ hiển thị như sau:

0/998 = Số NFT đã khớp mua thành công / Tổng số NFT đặt mua theo giá mong muốn (Giá mong muốn: 90 USDT)

2. Hướng dẫn đặt lệnh bán NFT:

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Remitano -> Khám Phá -> Launchpad -> vào trang dự án đã kết thúc Public Sale mà bạn đã đầu tư.

Bước 2: Sau đó chọn Bán để đặt lệnh bán NFT với giá mong muốn

Sau khi đặt lệnh bán NFT thành công, sẽ hiển thị như sau:

0/998 = Số NFT đã khớp bán thành công / Tổng số NFT đặt bán theo giá mong muốn (Giá mong muốn: 100 USDT)

3. Hướng dẫn huỷ lệnh mua - bán NFT đã đặt:

a. Huỷ lệnh đặt mua:

Ở trang chủ của dự án chọn Lệnh đặt mua của bạn -> chọn Huỷ lệnh tại lệnh mua mà bạn muốn huỷ -> Xác nhận

b. Huỷ lệnh đặt bán:

Ở trang chủ của dự án chọn Lệnh đặt bán của bạn -> chọn Huỷ lệnh tại lệnh bán mà bạn muốn huỷ -> Xác nhận

Last updated