🎼Quyền tác giả của nhạc sĩ

Điểm khác biệt tại NFT5 mà các dự án NFT âm nhạc khác chưa làm được, đó là mở rộng doanh thu và duy trì nguồn doanh thu cho nhà đầu tư không chỉ cho vòng đời của một bài hát, mà là cho vòng đời của tất cả các bài hát thuộc cùng một người. Doanh thu từ tác quyền được hiểu như là phí sử dụng bài hát của tác giả tại những điểm công cộng (quán cà phê, ga tàu lửa...) hay phục vụ mục đích kinh doanh, trong suốt cuộc đời (lifetime) của tác giả.

Sau khi nhận được khoản tiền tác quyền này từ đơn vị bảo hộ và kiểm soát tác quyền, nhạc sĩ sẽ chi trả lợi tức cho các Nhà đầu tư định kỳ dựa trên tỷ lệ đã thoả thuận trước đó. Nguồn doanh thu không chỉ giới hạn ở một bài hát, mà là từ tất cả bài hát của một nhạc sĩ. Do đó, giảm thiểu rủi ro “bỏ trứng trong cùng một rổ” khi một bài hát đang lọt vào xu hướng, hay tuột khỏi bảng xếp hạng âm nhạc cũng sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhà đầu tư.

Last updated