Hướng dẫn mua NFT giai đoạn Public Sale (sử dụng ví MetaMask App)

Thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào ứng dụng ví MetaMask -> Menu -> Trình duyệt.

Bước 2: Vào ô tìm kiếm nhập "nft5.io" -> chọn mũi tên để xem chi tiết "dự án phim Chó Săn".

Bước 3: Để mua NFT bạn cần kết nối ví

Bước 4: Lần đầu tiên mua chúng ta phải Cấp quyền BUSD (uỷ quyền cho bên NFT5 nhận BUSD).

Bước 5: Nhập số lượng NFT bạn muốn mua. Bạn có thể chọn Mua qua Pre-Oder Pool (khi bạn đã nạp BUSD vào Pre-Oder Pool) hoặc bạn có thể chọn Mua qua ví của bạn. Ở đây mình chọn Mua qua ví của bạn.

Khi ký Xác Nhận xong, thì đợi một khoảng thời gian giao dịch sẽ hoàn tất.

Bước 6: Hoàn tất mua NFT từ Public Sale tại NFT5.

Last updated