Hướng dẫn sử dụng Pre-Order Pool

5 bước tổng quan để tham gia Pre-Order Pool:

  • BƯỚC 1: Cài đặt ví MetaMask vào trình duyệt Google Chrome

  • BƯỚC 2: Thêm mạng BSC (Binance Smart Chain) vào MetaMask

  • BƯỚC 3: Truy cập Pre-Order Pool tại nft5.io/pre-order-pool

  • BƯỚC 4: Liên kết Ví --> Xác nhận chữ ký từ cửa sổ pop-up MetaMask

  • BƯỚC 5: Nạp, Rút, Xem số dư BUSD của bạn tại Pre-Order Pool/tại MetaMask

Hướng dẫn chi tiết vui lòng xem dưới đây

Hướng dẫn chi tiết

Hướng dẫn liên kết ví MetaMask

Bước 1: Đăng nhập ví MetaMask tại nft5.io/pre-order-pool.

Tham khảo cách tạo ví MetaMask tại đây

Bước 2: Thêm mạng BSC vào MetaMask, nếu bạn đã thêm sẵn thì chuyển mạng lưới hiện tại sang mạng BSC. Ngoài ra, bạn cũng cần thêm token contract của "BUSD" vào để hiển thị số dư BUSD của bạn.

Tham khảo cách thêm mạng BSC (Binance Smart Chain) vào ví MetaMask tại đây

Bước 3: Sau khi thiết lập thành công cho ví MetaMask, tiến hành Liên kết ví tại nft5.io/pre-order-pool.

Bước 4: Nếu Ví MetaMask của bạn đã thêm mạng BSC và đang chọn BSC làm mạng lưới để Liên kết ví với NFT5, MetaMask sẽ hiện một cửa sổ pop-up yêu cầu bạn Sign (Ký chữ ký) để xác nhận liên kết.

Bước 5: Liên kết ví hoàn tất, lúc này giao diện sẽ hiển thị số dư của bạn cùng với hai chức năng Nạp - Rút BUSD vào Pre-Order Pool

Hướng dẫn nạp BUSD vào Pre-Order Pool:

Bước 1: Để có thể nạp BUSD vào Pre-Order Pool, bạn cần chuẩn bị sẵn một ít BNB trong ví MetaMask để làm phí gas cho giao dịch Blockchain BSC, khoảng 0.00059407 BNB cho một lần nạp.

Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn một ít BNB làm phí gas (phí giao dịch blockchain) và một số lượng BUSD (số BUSD bạn mong muốn nạp vào Pre-Order Pool) đầy đủ trong MetaMask trước khi nạp.

Bước 2: Nạp BUSD vào Pre-Order Pool, lần lượt theo ba bước trong hình: (1) Chọn Nạp (2) Điền số lượng cần nạp (chính là số BUSD trong Ví MetaMask của bạn hiện tại) (3) Chọn Xác nhận

Bước 3: Cửa sổ Pop-up MetaMask hiện lên, hiển thị số gas cần dùng cho giao dịch Nạp này (0.000594 BNB). ẤnConfirm để xác nhận nạp lệnh trên, hoặc Reject nếu bạn không muốn nạp nữa. Sau khi Confirm xác nhận nạp, mạng lưới sẽ cần vài giây để xác nhận giao dịch.

Bước 4: Mạng lưới xác nhận thành công, số tiền của bạn đã được cộng vào Pre-Order Pool theo thông báo như hình dưới. Hãy kiểm tra lại số tiền mình đã nạp, bạn có thể click vào Tìm hiểu dự án để xem các dự án phát hành trên nền tảng NFT5.

Bạn có thể thao tác tương tự nếu muốn rút BUSD khỏi Pre-Order Pool.

Last updated