🎙️Kênh Youtube

Nhà Đầu tư nắm giữ NFT của kênh Youtube được chia sẻ doanh thu hàng tháng tương ứng với doanh thu kênh nhận được từ Youtube. Kênh càng có nhiều views, lượt subscribes càng lớn thì doanh thu quảng cáo từ kênh sẽ càng cao, từ đó doanh thu mà kênh nhận được từ Youtube cũng sẽ cao hơn. Hợp đồng chia sẻ doanh thu của dự án này thường sẽ kéo dài vừa phải với nguồn thu ổn định, đều đặn và ít rủi ro.

Trong dự án đầu tiên, 25.000 NFT của kênh Youtube Nguyễn Văn Chung Music đã được bán hết sau 3 tuần phát hành. Với mức chia sẻ doanh thu 0.002% cho mỗi NFT sỡ hữu kéo dài trong 60 tháng, dự án mở màn của NFT5 là một lựa chọn mới mẻ trong danh mục của các nhà đầu tư yêu thích âm nhạc.

Last updated