🖲️Kênh Livestream

Tương tự như một dự án kênh Youtube, các streamers cũng có thể kiếm tiền từ nền tảng Livestream của họ và chia sẻ doanh thu này với Nhà Đầu tư.

Tuy nhiên, kênh Livestream là thường có thời gian chia sẻ doanh thu ngắn hơn, nhưng lợi tức thường kỳ và tiềm năng phát triển kênh trong ngắn hạn sẽ lớn hơn. Tiềm năng sinh lợi của kênh Livestream sẽ tuỳ theo độ đa dạng nội dung và thị hiếu của cộng đồng, cũng như sức ảnh hưởng của streamer vào từng thời điểm.

Last updated