Phần 2: Hướng dẫn thêm BUSD, FIVE token vào ví Metamask

Thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thêm BUSD vào ví MetaMask.

Bước 2: Thêm FIVE token vào ví MetaMask.

Hướng dẫn chi tiết từng bước:

#1: Thêm BUSD vào ví MetaMask.

Bước 1: Vào ứng dụng ví MetaMask -> Chọn Nhập Token.

Bước 2: Điền địa chỉ Token BUSD -> Chọn Nhập.

Địa chỉ Token BUSD là: 0xe9e7CEA3DedcA5984780Bafc599bD69ADd087D56

Bước 3: Như vậy bạn đã thêm token BUSD thành công.

#2: Thêm FIVE token vào ví MetaMask.

Bước 1: Tương tự như thêm BUSD.

Bước 2: Điền địa chỉ Token BUSD -> Chọn Nhập.

Thông tin FIVE token:

  • Tên token: Five Token

  • Symbol: FIVE

  • Blockchain: BNB Chain

  • Chuẩn token: BEP-20

  • Contract: 0x6F61810E3f4D128B2033B00E72E130EC60479b80

  • Loại token: Governance

Bước 3: Bạn đã hoàn thành các bước thêm FIVE token.

Last updated