Phần 2: Nạp tiền VND vào Remitano để mua USDT

Thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Nạp tiền VNĐ vào ví VNDR ở Remitano.

 • Bước 2: Mua USDT bằng tiền nạp vào ví VNDR.

  Hướng dẫn chi tiết:

#1: Nạp tiền VNĐ vào ví VNDR ở Remitano.

 • Bước 1: Vào ứng dụng Remitano -> Menu -> Ví -> Chọn "Nạp" ở VNDR

 • Bước 2: Nhập số tiền bạn muốn nạp -> Chọn ngân hàng bạn muốn gửi tiền

 • Bước 3: Đọc tất cả các Lưu ý và bấm "Đồng Ý"

 • Bước 4: Chuyển khoản ngân hàng đúng thông tin sàn Remitano yêu cầu -> Bấm "Đồng ý" khi bạn đã chuyển tiền thành công

 • Bước 5: Tải lên hình hoá đơn đã chuyển khoản thành công -> Đợi vài phút lệnh nạp tiền sẽ hoàn tất

 • Bước 6: Vào Ví VNDR để kiểm tra tiền bạn đã nạp

#2: Mua USDT bằng tiền nạp vào ví VNDR.

 • Bước 1: Trang chủ -> Chọn "Mua" ở USDT

 • Bước 2: Nhập số tiền bạn muốn mua -> Mua USDT -> Xác Nhận -> Lệnh mua USDT thành công

 • Bước 3: Kiểm tra số lượng USDT bạn đã mua

Tới bước này, bạn đã có một lượng USDT cần thiết để mua NFT tại Launchpad của Remitano.

Tiến hành mua NFT bằng số dư USDT theo đường link phía dưới:

Last updated