🤖Đội ngũ phát triển

NFT5 được dẫn dắt bởi những thành viên có hơn 10 năm kinh nghiệm ở các tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Sự phối hợp của những con người chính trực, tâm huyết và dày dặn kinh nghiệm từ tài chính tới công nghệ này đã kiến tạo nên NFT5 - một nền tảng giúp đơn giản hóa những thứ phức tạp và mở ra cơ hội đầu tư, phát triển cho tất cả mọi người, không phân biệt bạn là ai, đến từ đâu và có nắm trong tay khối tài sản lớn hay không.

Bấm vào đây để xem Hồ sơ năng lực của NFT5

Last updated