Hướng dẫn thêm Five Token vào ứng dụng ví Trust

Hướng dẫn chi tiết từng bước:

Bước 1: Vào ứng dụng ví Trust -> Chọn “Add Token”.

Bước 2: Chọn dấu cộng thêm “ + “ -> Chọn vào phần mạng lưới “Ethereum” -> Chuyển sang mạng lưới “BNB Smart chain”.

Bước 3: Điền “địa chỉ hợp đồng” Five Token- > Chọn “Lưu”.

Địa chỉ Token Five là: 0x6F61810E3f4D128B2033B00E72E130EC60479b80

Bước 4: Bạn Quay về Ví để xem Five token vừa thêm.

Bạn đã hoàn thành các bước thêm Five token.

Last updated