Hướng dẫn nhận thu nhập từ dự án sáng tạo ở ví MetaMask trên điện thoại

Thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào ứng dụng MetaMask -> Menu -> Trình duyệt -> Vào ô tìm kiếm nhập "nft5.io".

Bước 2: Vào Menu -> Nhận Thu Nhập -> Kết nối ví.

Bước 3: Kết nối ví thành công sẽ hiển thị giao diện như hình bên dưới.

Lưu ý:

Nếu trong Bảng Thu Nhập có nhiều lệnh "Snapshot" mà bạn chưa nhận, hãy chọn "Nhận tất cả snapshot" để giảm thiểu phí ga.

Bước 4: Sau khi chọn nút "Nhận 1 snapshot này” và Xác nhận trên ví MetaMask hoặc ứng dụng Trust Wallet, chờ một vài giây để hệ thống xác thực lệnh "Nhận thu nhập" của bạn.

Bước 5: Sau vài giây xác thực, giao diện thông báo bạn đã nhận "Thu nhập dự án" thành công.

Bước 6: Kiểm tra số dư được cộng thêm tại ví MetaMask hoặc ví Trust của bạn.

Như vậy bạn đã hoàn tất nhận thu nhập từ các dự án sáng tạo.

Last updated