Hướng dẫn thêm NFT vào ví MetaMask App

Thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào ứng dụng MetaMask -> chọn NFT -> Nhập NFT.

Bước 2: Nhập địa chỉ hợp đồng -> ID hợp đồng -> Nhập.

Địa chỉ Hợp Đồng Thông Minh: 0xd1610CC3a3db892f8f2A67cAAe1A9901B82Ce600

ID dự án Kênh Youtube Nguyễn Văn Chung: 1

ID dự án Phim điện ảnh Chó Săn: 2

Lưu ý: Bạn chỉ thêm được NFT khi bạn đã sở hữu NFT của dự án đó.

Bước 3: Bạn đã thêm NFT dự án Phim Điện Ảnh Chó Săn thành công.

Chỉ cần vài thao tác đơn giản bạn đã thêm được NFT vào ví MetaMask của bạn.

Last updated