Phần 3: Mua NFT trên Remitano Launchpad bằng USDT

Thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Vào ứng dụng Remitano -> Menu -> Launchpad

  • Bước 2: Chọn "Tiến hành mua" ở dự án Phim điện ảnh Chó Săn

  • Bước 3: Nhập số lượng NFT bạn muốn mua tương ứng với số dư USDT của bạn và ấn "Mua"

  • Bước 4: Lệnh mua đang được xử lý --> Sẽ có thông báo thành công chuyển đổi số dư USDT của bạn thành số NFT của dự án.

  • Bước 5: Kiểm tra số NFT bạn đã mua tại Remitano Launchpad.

Như vậy, bạn đã sở hữu NFT của dự án phim điện ảnh Chó Săn.

Last updated