Phần 3: Hướng dẫn chuyển VND sang BUSD trên Remitano

Thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào ứng dụng Remitano -> Chọn SWAP.

Bước 2: Chọn loại coin bạn muốn nhận.

Bước 3: Nhập số tiền VNDR bạn muốn s -> Mua BUSD -> Xác Nhận -> Lệnh swap đã thành công.

Bước 4: Kiểm tra số lượng BUSD bạn đã swap.

Như vậy, bạn đã swap thành công tiền VNDR sang BUSD.

Last updated